หน้าแรก2018-05-29T12:45:12+00:00

คริสตจักร นิวซองกรุงเทพ ยินดีต้อนรับ

สัปดาห์นมัสการเต็มเวลา อ. 1 กค. 2018

By |กันยายน 2nd, 2018|Categories: เรื่องราว|

สัปดาห์นี้เราใช้เวลาทั้งหมดในการนมักสรแต่คนที่มานมัสการก็ได้ขึ้นมาแบ่งปันชีวิตของเขาด้วย ชั่งเป็นเวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้ฟังคำพยานของทุกคน นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการแบ่งปันชีวิตของเขา https://youtu.be/exg1WBQvM9Q

พระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์

By |กันยายน 1st, 2018|Categories: เรื่องราว|

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018, ขอขอบคุณศิษยาภิบาล โจแอนนา สำหรับคำแบ่งปันที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งคำพูดที่ว่า "ความรักขอพระเจ้าไม่เคยล้งเหลว" และขอเชิญชมบทเพลงจากทีมนมัสการที่เราบันทึกทั้งหมดไว้ในการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/newsongbkk/videos/10156240848306043/

แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

By |กันยายน 1st, 2018|Categories: เรื่องราว|

" we can't love sin and be a child of God , it's important that we reflect Christ in our identity" "เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา" @kilangzulu https://www.facebook.com/newsongbkk/videos/10156206056016043/