>>แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity”

“เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา”
@kilangzulu

https://www.facebook.com/newsongbkk/videos/10156206056016043/

By |2018-09-01T11:40:08+00:00กันยายน 1st, 2018|เรื่องราว|0 Comments

About the Author:

%d bloggers like this: