ทำสิ่งที่แตกต่าง เราสามารถเห็นตรงกันได้ว่า โลกไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น เราอยากจะร่วมกับพระเจ้าในการกู้ฟื้นคืนโลกนี้

เราสร้างความแตกต่างในชุมชนของเรา อย่างอิสระ อย่างมีความสุข และด้วยความเสียสละ ในการให้กับผู้คน ให้ความรู้ และทุนทางการเงิน เพื่อพันธกิจที่สำคัญต่ออาณาจักรของพระเจ้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเราได้อย่างไรในพันธกิจต่างๆ กรุณาส่งอีเมลไปที่ Evette Rivera

ทำสิ่งที่แตกต่าง เราสามารถเห็นตรงกันได้ว่า โลกไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น เราอยากจะร่วมกับพระเจ้าในการกู้ฟื้นคืนโลกนี้

เราสร้างความแตกต่างในชุมชนของเรา อย่างอิสระ อย่างมีความสุข และด้วยความเสียสละ ในการให้กับผู้คน ให้ความรู้ และทุนทางการเงิน เพื่อพันธกิจที่สำคัญต่ออาณาจักรของพระเจ้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเราได้อย่างไรในพันธกิจต่างๆ กรุณาส่งอีเมลไปที่ Evette Rivera

เฮลพ์ลีฟ: สนับสนุน เด็กในความเสี่ยง ในภาพเหนือของประเทศไทย

เฮพล์ลีฟ มีอยู่ เพื่อจัดให้มีอาหารและการศึกษาเพื่อเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าในภาคเหนือของประเทศไทย

คูเรจเจสคิดเช่น อาหารและความสนุกสำหรับผู้ที่ต้องการในกรุงเทพ:  Visit Website

ถึงแม้กรุงเพทฯ จะเป็นเมือที่รู้จักในเรื่องของอาหาร แต่ยังคงมีชุมชนที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเขาเอง