แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity” “เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา” @kilangzulu...

Sharing on Sat. 9 June 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity” “เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา” @kilangzulu...
Identity – Freedom!

Identity – Freedom!

“What happens when we disobey and choose to live with our bitterness? It hurts our relationships, it hurts our conscience, it will eventually even destroy our bodies.” Thank you Debbie K. Scott Identity series – we are ….free? We hope you are...
The Queen joins in the messages of condolence following King Bhumibol’s death

ราชวงศ์ต่างชาติส่งสาส์นถวายอาลัย | 14-10-59

  Published on 14 Oct 2016 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอ นำเกล วังชุก แห่งภูฏานร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ข้าราชการระดับสูง รวมทั้งชุมชนคนไทยในภูฏานร่วมสวดมนต์และจุดประทีป 1 พันดวง ณ...
The Queen joins in the messages of condolence following King Bhumibol’s death

ผู้นำโลกถวายอาลัย 14-10-59

Published on 14 Oct 2016 เมื่อวานนี้ ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่สาส์นของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่าในนามของตัวแทนประชาชนชาวอเมริกัน...