คุณคือคริสตจักร You are the chruch

คุณคือคริสตจักร You are the chruch

วันอาทิตย์นี้ คุณมินท์จะนำการสนทนากับคุณ ศศิธร จากราฮับ เชิญมาพร้อมกับคำถามพูดคุยกันได้ แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ รหัสซูม: 234446237.. This Sunday Mint will lead a conversation with Khun Sasitorn from Rahab. Come ready to ask questions! See you on Sunday! Zoom ID:...
ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

พระเยซูทรงเชิญเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ให้เราได้พักผ่อนเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราไว้ใจพระองค์ได้ เป็นการเชื้อเชิญให้เราพึ่งพากำลังของพระองค์”อยู่กับเรา เรียนรู้จากเรา...
Good Friday – Easter Calendar

Good Friday – Easter Calendar

ปฏิทิน การนมัสการวันศุกรประเสริญ และ อีสเตอร์ ศุกรประเสริฐ – 02.04.21 ออนไลน์ในซูมอาทิตย์อีสเตอร์ – 04.04.21 นมัสการที่ คริสตจักร นิวซอง...