คุณคือคริสตจักร You are the chruch

คุณคือคริสตจักร You are the chruch

วันอาทิตย์นี้ คุณมินท์จะนำการสนทนากับคุณ ศศิธร จากราฮับ เชิญมาพร้อมกับคำถามพูดคุยกันได้ แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ รหัสซูม: 234446237.. This Sunday Mint will lead a conversation with Khun Sasitorn from Rahab. Come ready to ask questions! See you on Sunday! Zoom ID:...