นมัสการ วันอาทิตย์
เฉพาะสัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่ปี 2021

Sunday Service from now on
First week of every month starting in 2021

Good Friday – Easter Calendar

Good Friday – Easter Calendar

ปฏิทิน การนมัสการวันศุกรประเสริญ และ อีสเตอร์ ศุกรประเสริฐ...

read more