นมัสการ วันอาทิตย์ 10.30 น.
ชั้น 4 อาคารพัฒน์พงศ์

Sunday Service 10.30 AM
At 4th Floor Patpong Building