นมัสการ วันอาทิตย์ 10.30 น.
ชั้น 4 อาคารพัฒน์พงศ์
และเฉพาะ เสาร์สุดท้ายของเดือน
(ไม่มีนมัสการวันอาทิตย์)

Sunday Service 10.30 AM
At 4th Floor Patpong Building
and Saturday on last weekend of Month
(No Sunday Service on that weekend)