วิสัยทัศน์ของเรา ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มันถูกกลั่นกรองจนเหลือเพียง 2 ประโยค:

“รักพระเจ้า, รักคนอื่น”

ครั้งเมื่อมีผู้ถามพระเยซูถามว่า “ใครคือเพื่อนบ้านของเรา” เพราะองค์ตอบด้วยการเล่าเรื่อง ชาว “สมาริตัน” ผู้ใจดี เพื่อนบ้านของเขาคือ ผู้ที่เป็นที่เกลียดชังที่สุด ในวัฒนธรรมสมัยนั้น คนที่สังคมไม่คบหาสมาคมด้วย คนที่แปลกประหลาด

“คนอื่น”

ในความเป็น โบสถ์ เรานิยามคำว่า เพื่อนบ้าน ในทางเดียวกัน

ในขณะที่ มันอาจจะง่ายกว่า ที่จะใช้เวลาอยู่กับผู้คนที่เหมือนกันกับเรา เราได้อุทิศตัวเพื่อประสบการณ์ที่สวยงามในความหลากหลายของวัฒนธนธรรมแบบผสมผสาน

ที่เราจะ “ทำชีวิต” ของเรากับ “คนอื่น” คนที่ภาพลักษณ์และความเชื่อ ดูแตกต่างจากเรา คนที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดูแตกต่างออกไป มีไลฟสไตล์ที่แตกต่าง หรือแม่กระทั้ง การเงินที่แตกต่าง

เราเชื่อว่า เพราะเราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นจากภาพลักษณ์ของพระเจ้า เราจะไม่มีคำว่า “เรา” หรือ “เขา” อีกต่อไป มีแต่เพียงคำว่า “เรา” เท่านั้น

เราเขื่อว่า เราถูกสร้างโดยพระเจ้าด้วย คุณค่าที่ไม่อาจวัดได้ และจะดียิ่งขึ้นอีก เมื่อเรา “รวมเป็นหนึ่งเดียว” แต่ “ไม่ต้องเป็นแบบเดียวกัน” เราต้องการ พระผู้ช่วยให้รอด เราทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสร้างความแตกต่างให้กับโลกที่อยู่รอบตัวเรา

เราอยากจะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของเราชาวนิวซอง

นิวซอง อาจจะไกลจากคำว่า คริสตจักรที่เพียกพร้อม ข้อตกลงร่วมกันของเราคือ ความอ่อนแอ ของเรา แม้ในความอ่อนแอของเรา เราได้ค้นพบ ส่ิงที่น่าโปรดปรานแห่งอิสระภาพของ พระเยซู ที่ได้พูดว่า “พระคุณของเรานั้นได้ทำให้สมบูรณ์ในความอ่อนแอของเจ้า”

นิวซองเป็นอะไร

เราจริงจังเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ การคืนดีกัน เกี่ยวข้องกับ พระเจ้า และ มนุษย์ เราหลงใหล่เกี่ยวกับ การพูดถึงเรื่อง คุณะธรรม  การสนับสนุนช่วยเหลือ และเรื่องความยากจน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลก เรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยนำการฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัด และยิ่งไปกว่านั้น ศิลปะและความสวยงามเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ความหลากหลายสำหรับเรา มันสะท้อนถึงความเป็นที่สุดในใจของเพระเจ้า

เรายินดีที่จะให้คุณใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อเข้ามาดูว่าเราเป็นอย่างไรกันบ้าง เราหวังว่าจะได้พบกับคุณ

Our vision hasn’t changed in over 20 years. It boils down to two commands:

“Love God. Love People.”

That’s it. It’s that simple.

When they asked Jesus “Who’s my neighbor?” He answered with the story of the Good Samaritan; his neighbor was the MOST UNLOVABLE person in that culture. The outcast. The misfit.

The “other.”

As a church, we define neighbor the same way.

While it may be easier to only spend time with people that are just like us, we are

committed to a beautiful experience of multi-cultural diversity where we intentionally “do life” with the “other.” 
The one that looks and believes differently. The one that may be from a different neighborhood, have a different lifestyle and even financial status.

We believe that because we are all created in God’s image, there is no longer “us” and “them.” There is only “we.”

We believe that we are all created by God with immeasurable value, are better when we are unified but not uniform, are desperately in need of a savior, and that we are all responsible to make a difference in the world around us.

We’d love for you to be a part of the story.