นิวซอง กรุงเทพ, ให้เรามาติดต่อกันไว้! เราอยากจะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยุ่, ให้กำลังใจ, และอธิษฐานเผื่อให้กันและกัน นี่คือ 2 วิธีที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้ในสัปดาห์นี้:

กลุ่มเล็กคืนวันพุธ
19:00 – 20:00
แอนดรู วัสุวงษ์
รหัสซูม: 234446237

อธิษฐานคือนวันศุกร์
20:00 – 21:00
รหัสซูม: 234446237

หวังว่าเราจะได้พบกันตามเวลาดังกล่าว!
.
.
Newsong BKK, let’s stay connected! We want to know how you are doing, encourage, and pray for one another. Here are two ways to do that this week:

Wednesday Night Small Group
19:00-20:00
Andrew Wasuwongse
Zoom ID: 234446237

Friday Night Prayer
20:00-21:00
Zoom ID: 234446237

Hope to see you then!