ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

พระเยซูทรงเชิญเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ให้เราได้พักผ่อนเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราไว้ใจพระองค์ได้ เป็นการเชื้อเชิญให้เราพึ่งพากำลังของพระองค์”อยู่กับเรา เรียนรู้จากเรา...
Good Friday – Easter Calendar

Good Friday – Easter Calendar

ปฏิทิน การนมัสการวันศุกรประเสริญ และ อีสเตอร์ ศุกรประเสริฐ – 02.04.21 ออนไลน์ในซูมอาทิตย์อีสเตอร์ – 04.04.21 นมัสการที่ คริสตจักร นิวซอง...
Day dream away from Jesus identities

Day dream away from Jesus identities

Living in tune of life with different tune in different time line of your life. Having a day dream away from the present where we being lead us to lost of Jesus identities! Thank you Chirley! for your leading to a meaningful differnt view point of Jesus identities. We...
สัปดาห์นมัสการเต็มเวลา อ. 1 กค. 2018

สัปดาห์นมัสการเต็มเวลา อ. 1 กค. 2018

สัปดาห์นี้เราใช้เวลาทั้งหมดในการนมักสรแต่คนที่มานมัสการก็ได้ขึ้นมาแบ่งปันชีวิตของเขาด้วย ชั่งเป็นเวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้ฟังคำพยานของทุกคน...
สัปดาห์นมัสการเต็มเวลา อ. 1 กค. 2018

Full worship week Sun 1 July 2018

This week we have the full time of worship but people also come up and share. What a wonderful time to listen to people life testimoniel. This is the save place for people to share their life.

พระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018, ขอขอบคุณศิษยาภิบาล โจแอนนา สำหรับคำแบ่งปันที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งคำพูดที่ว่า “ความรักขอพระเจ้าไม่เคยล้งเหลว” และขอเชิญชมบทเพลงจากทีมนมัสการที่เราบันทึกทั้งหมดไว้ในการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค...