แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

แบ่งปันเมื่อ ส. 9 มิถุนายน 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity” “เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา” @kilangzulu...

Sharing on Sat. 9 June 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity” “เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา” @kilangzulu...
ผู้นำโลกถวายอาลัย 14-10-59

ผู้นำโลกถวายอาลัย 14-10-59

Published on 14 Oct 2016 เมื่อวานนี้ ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่สาส์นของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่าในนามของตัวแทนประชาชนชาวอเมริกัน...