ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

ซี่รี่ส์ มิถุนายน – June Series

พระเยซูทรงเชิญเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ให้เราได้พักผ่อนเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราไว้ใจพระองค์ได้ เป็นการเชื้อเชิญให้เราพึ่งพากำลังของพระองค์”อยู่กับเรา เรียนรู้จากเรา...
Day dream away from Jesus identities

Day dream away from Jesus identities

Living in tune of life with different tune in different time line of your life. Having a day dream away from the present where we being lead us to lost of Jesus identities! Thank you Chirley! for your leading to a meaningful differnt view point of Jesus identities. We...
Full worship week Sun 1 July 2018

Full worship week Sun 1 July 2018

This week we have the full time of worship but people also come up and share. What a wonderful time to listen to people life testimoniel. This is the save place for people to share their life.

Sharing on Sat. 9 June 2018

” we can’t love sin and be a child of God , it’s important that we reflect Christ in our identity” “เรารักความบาปและเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ในตัวเรา”...
Identity – Freedom!

Identity – Freedom!

“What happens when we disobey and choose to live with our bitterness? It hurts our relationships, it hurts our conscience, it will eventually even destroy our bodies.” Thank you Debbie K. Scott Identity series – we are ….free? We hope you are...