ปฏิทิน การนมัสการวันศุกรประเสริญ และ อีสเตอร์

ศุกรประเสริฐ – 02.04.21 ออนไลน์ในซูม
อาทิตย์อีสเตอร์ – 04.04.21 นมัสการที่ คริสตจักร นิวซอง พัฒน์พงศ์