Published on 14 Oct 2016

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอ นำเกล วังชุก แห่งภูฏานร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ข้าราชการระดับสูง รวมทั้งชุมชนคนไทยในภูฏานร่วมสวดมนต์และจุดประทีป 1 พันดวง ณ วิหารเกนราแห่ง ทาชิโชซอง ในกรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน และได้ประกาศให้วัดในภูฏานทั่วประเทศจัดพิธีสวดมนต์และจุดประทีปตามธรรมเนียมของภูฏานเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้

ขณะที่ในวันนี้ ทางการภูฏานยังประกาศร่วมไว้อาลัย โดยประกาศลดธงชาติครึ่งเสา และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีจะทรงนำสวดมนต์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์เองด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีตรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม และทรงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ภูฏานและราชวงศ์ไทย ซึ่งก็ทำให้การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวภูฏานทั่วประเทศเสียใจเป็นอย่างมาก

ขณะที่สำนักข่าวเดอะ บรูไน ไทม์ส ของบรูไนได้รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซารามได้ทรงมีพระราชสาส์นมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียพระทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โดยในพระราชสาส์นได้ทรงระบุว่า พระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และทรงตรัสว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

“การเสียสละและความรักอย่างไร้ขีดจำกัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชต่อปวงประชาไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ตราตรีงในจิตใจของประชาชนชาวไทย แต่ยังได้รับการเคารพยกย่องไปทั่วโลก

ตลอดช่วง 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พระบิดาของชาวไทยจะไม่เพียงแต่อยู่ในหัวใจของผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์เท่านั้น แต่จะทรงอยู่ในใจของผู้คนที่พระองค์ทรงได้เปลี่ยนแปลง”

ส่วนในพระราชสาสน์ต่อนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ได้ทรงตรัสว่าการอุทิศตนเพื่อปวงประชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรจะเป็นที่จดจำตลอดไป

พระราชกรณียกิจของพระองค์ เช่น นวัตกรรมทางการเกษตร, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และการศึกษา ได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ของพระองค์ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วโลกสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญ

โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ยังได้ทรงแสดงความเสียพระทัยต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมาชิกพระราชวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงพลเอกประยุทธ์ ผู้นำรัฐบาลไทยในเวลาที่โศกเศร้า

ด้านสมเด็จพระราชินีนาถอลิเซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยส่วนพระองค์มายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร โดยไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อความในพระราชสาส์นส่วนพระองค์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีพระราชสาส์นจาก สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ แห่งบาห์เรน

สุลตาน กอบุส บิน สะอีด กษัตริย์โอมาน

และสาส์นแสดงความเสียใจจาก ชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล ทานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์

ชีค ซาบาห์ อัล-อาห์หมัด อัล-ซาบาห์ เจ้าผู้ครองคูเวต

ชีคคอลิฟาห์ บิน ซายิด บิน สุลฎอน อัลนะฮ์ยาน เจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี ส่งมาถึงราชวงศ์ไทย เพื่อแสดงความเสียใจและเห็นใจมายังสมาชิกราชวงศ์รวมทั้งคนไทยและรัฐบาลไทยด้วยต่อข่าวเศร้าในครั้งนี้ด้วย

banner_newsong_mourn