พระเยซูทรงเชิญเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ให้เราได้พักผ่อนเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราไว้ใจพระองค์ได้ เป็นการเชื้อเชิญให้เราพึ่งพากำลังของพระองค์
“อยู่กับเรา เรียนรู้จากเรา แล้วคุณจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระและผ่อนคลาย”
มัทธิว 11:28-30 (MSG)
พบกับพวกเราได้ที่ Zoom วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น.
อย่าพลาดซีรีส์ของเราในเดือนนี้
เวลาแห่งการพักผ่อน
ซูม ID: 234446237


Jesus invites us into a relationship with him, not religion. A relationship that provides rest because we know who he is and that we can trust him. The invitation is to rely on his strength. “Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” Matthew 11:28-30 (MSG)
Join us on Zoom this Sunday at 10:30 am. Don’t miss our series this month, Rhythms of Rest.
Zoom ID: 234446237